Rok 2012

egzamin z języka polskiego

egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin z matematyki

egzamin z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii

egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2013 - egzamin próbny

Rok 2013 - egzamin właściwy