Egzamin gimnazjalny 2012 w raporcie CKE

Egzamin gimnazjalny 2012 w raporcie CKE

WP.PL | 2012-09-25 (13:32)
WP.PL
  A A A
Gimnazjum W kwietniu 2012 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie, którzy we wrześniu 2009 r. rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej. Tegoroczne testy napisało ponad 403 tysiące uczniów klas trzecich z 7218 gimnazjów w Polsce. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała raport na temat osiągnięć gimnazjalistów.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech bloków: humanistycznego (język polski oraz historia i wiedza o społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczego (matematyka i przedmioty przyrodnicze) oraz języka obcego nowożytnego na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Każdy z bloków, w przeciwieństwie do poprzednich lat, zakładał napisanie przez gimnazjalistów dwóch odrębnych testów – matematykę oddzielono od przedmiotów przyrodniczych, a język polski od historii.

Pisanie to wyzwanie

W części humanistycznej z zakresu języka polskiego podstawę zadań stanowiły teksty literackie, popularnonaukowe, publicystyczne oraz różnorodne ilustracje i zdjęcia. Zestaw zawierał 20 pytań zamkniętych i 2 otwarte wymagające napisania dłuższego tekstu. W teście z języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do zdobycia. W tej części lepiej z zdaniami poradziły sobie dziewczęta, zdobywając średnio 8 punktów procentowych więcej od swoich kolegów.

Gimnazjaliści najmniejsze problemy mieli z wyszukiwaniem w wypowiedzi potrzebnych informacji (94 proc.), z analizą i interpretacją tekstu kultury (90 proc.) oraz z tworzeniem wypowiedzi i świadomym dobieraniem synonimów (90 proc.). Największym wyzwaniem dla gimnazjalistów było natomiast napisanie rozprawki – średnio uczniowie zdobywali w tym zadaniu zaledwie połowę możliwych do uzyskania punktów.

Taki sam egzamin z języka polskiego pisali uczniowie z dysleksją (w 2012 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 44 865 takich osób). W ich przypadku czas rozwiązywania zadań mógł zostać wydłużony o 45 minut, a ich arkusze sprawdzane były według innych kryteriów punktowania zadań. Arkusze dostosowane do swoich potrzeb otrzymali natomiast uczniowie słabowidzący (duża czcionka) i niewidomi, którzy odpowiedzieli na zadania zapisane alfabetem brajla. Ta grupa egzaminowanych uzyskała średni wynik na poziomie 55 proc. punktów. Uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym otrzymali arkusze egzaminacyjne z poleceniami sformułowanymi prostszym językiem i objaśnionymi pojęciami. Średni wynik tych uczniów to 57 proc.

Problematyczne starożytne cywilizacje

Drugim (po języku polskim) testem z zakresu nauk humanistycznych były pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. W tej części testu uczniowie zdobyli średnio 61 proc. możliwych punktów. Warto dodać, że taki sam średni wynik osiągnęli trzecioklasiści z dysleksją rozwojową. W zadaniach z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie nie stwierdzono różnic w wynikach osiągniętych przez dziewczęta i chłopców (obie grupy zdobyły 61 proc. punktów). Uczniowie słabowidzący i niewidomi zdobyli średnio 53 proc. punktów, niesłyszący 50 proc., zaś szóstoklasiści z lekkim upośledzeniem umysłowym – 66 proc.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z analizą i interpretacją historyczną w zadaniach dotyczących rozbiorów Polski oraz odkryć i wynalazków XIX wieku (79 proc.). Nie mieli większych problemów z wyszukaniem i porównaniem informacji pozyskanych z różnych źródeł, za to najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętności z zakresu chronologii historycznej. Najwięcej trudności sprawiło uczniom lokalizowanie w czasie i przestrzeni cywilizacji starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Z zadaniem tym poradziło sobie zaledwie 34 proc. trzecioklasistów. Dużą trudność (poziom wykonania 38 proc.) sprawiło uczniom zadanie wymagające ustalenia związku poprzedzania i następstwa wydarzeń.Dołącz do nas na Facebooku!
następnanastępna [1]2 ... 2

TAGI: egzamin gimnazjalny | raport | wyniki egzaminu | gimnazjaliści | cke

oceń
0
0
Podziel się

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!