Joanna Twardo-Kamińska

Seksuolog, psycholog

zadaj pytanie ekspertowi

Emilia Niemiec-Jasińska

Psycholog szkolny

zadaj pytanie ekspertowi

Zapytaj redakcję

Redakcja SZKOŁA.WP.PL

zadaj pytanie ekspertowi
Nowa matura: egzamin z języka polskiego

Nowa matura: egzamin z języka polskiego

wp.pl | 2009-04-06 (01:39)
wp.pl
  A A A
Liceum W przypadku wyboru egzaminu na poziomie rozszerzonym, zdający może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Podobnie jak przy poziomie podstawowym, składa się on z dwóch części: rozumienia tekstu (maksymalnie 10 punktów) oraz wypracowania (maksymalnie 30 punktów). Należy pamiętać, że zarówno teksty, jak i tematy wypracowań w przypadku poziomu rozszerzonego są bardziej skomplikowane, a wymagania stawiane osobom zdającym – wyższe.

Egzamin ustny z języka polskiego

Egzamin ustny z języka polskiego – w odróżnieniu od pisemnego, a także od egzaminów z pozostałych przedmiotów – zdawany jest przez wszystkich na jednym poziomie. Egzamin ustny trwa zazwyczaj około 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacji wybranego przez siebie tematu oraz rozmowy z komisją na temat prezentacji.

Temat prezentacji wybierany jest w klasie maturalnej na początku roku szkolnego. Zakres zaproponowanych tematów powinien zapewniać osobom zdającym odpowiednio szeroki wybór. Za prezentację wybranego tematu można uzyskać maksymalnie 5 punktów, z czego 3 punkty przyznawane są za zawartość merytoryczną, natomiast dwa – za kompozycję.

Za drugą część egzaminu ustnego – za rozmowę – uzyskać można maksymalnie 7 punktów. Na tym etapie komisja ocenia poziom zrozumienia pytań zadawanych osobie zdającej, umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych i uzasadniania swojego zdania. Należy podkreślić, iż pytania mogą dotyczyć zarówno tematu prezentacji, jak i bibliografii wykorzystanej do jej przygotowania.

Dodatkowo komisja przyznaje od 0 do 8 punktów za język, tj. za sprawność posługiwania się językiem oraz za poprawność językową. Przy czym punkty te przyznawane są łącznie za obie części. Wymagania egzaminacyjne precyzyjnie określają również, iż w przypadku, gdy zdający nie przystąpi do rozmowy z komisją po przeprowadzonej prezentacji tematu (tj. nie podejmie się odpowiedzi na pytania), punkty za język nie są przyznawane.

W części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego uzyskać można maksymalnie 20 punktów. By egzamin został zdany – podobnie jak w przypadku innych przedmiotów – należy z tej części uzyskać minimum 30% maksymalnej ilości punktów.

Warto pamiętać, że praktycznie co roku następują drobne zmiany w formie przeprowadzania egzaminu. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej pod adresem www.cke.edu.pl.

Marcin Trendowicz
poprzedniapoprzednia 1[2] ... 2

TAGI: egzamin maturalny | matura

oceń
0
0
Podziel się

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!