Kursy zawodowe zyskują na popularności

Kursy zawodowe zyskują na popularności

PAP | 2013-09-27 (11:04)
PAP
  A A A
Szkoła ponadgimnazjalna 19,6 tys. osób podjęło minionym w roku szkolnym 2012/2013 kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - wynika z danych MEN. Kursy te to nowa forma zdobywania kwalifikacji skierowana do osób dorosłych, umożliwiająca szybkie dokształcenie lub zmianę zawodu.

Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym także szkolnictwa zawodowego.

Najistotniejszą zmianą w szkolnictwie zawodowym jest odejście od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w jego wyniku uczeń zdobywał kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu (jedna, dwie lub trzy - ich liczba jest zależna od złożoności zawodu). Zdobycie każdej kwalifikacji zostanie potwierdzone egzaminem i w rezultacie złoży się na konkretne uprawnienia zawodowe. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji, wymaganych w danym zawodzie, uczeń dostanie dyplom to potwierdzający.

Od 1 września ubiegłego roku kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w 200 zawodach (łącznie 252 kwalifikacje). Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak wcześniej przeprowadzany był egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. Według MEN czas potrzebny do zdobycia jednej kwalifikacji wynosi około ośmiu miesięcy.

Jednocześnie z myślą o osobach dorosłych, by umożliwić im uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, stworzono kwalifikacyjne kursy zawodowe; ruszyły one wraz z wejściem reformy, czyli we wrześniu ub.r. Dzięki kursom osoby dorosłe mogą w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, zdobyć takie same kwalifikacje jak uczniowie szkół zawodowych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jak mówił wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, z danych zebranych przez MEN wynika, że zainteresowanie tą nową formą kształcenia z miesiąca na miesiąc rośnie. Pod koniec września ubiegłego roku liczba osób, które podjęły kształcenie na kursach wynosiła 14,6 tys., zaś pod koniec czerwca liczba ich wynosiła już 19,6 tys.
- Jak na raczkującą dopiero formę kształcenia, to dużo - ocenił Sławecki. Zaznaczył, że danych dotyczących nowego roku szkolnego 2013/2014 jeszcze nie ma.

Do kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dopuszczono 162 kwalifikacje zawodowe. W ubiegłym roku chętni zgłosili się na kursy dla 90 różnych kwalifikacji. Zainteresowanie kształceniem w zakresie poszczególnych kwalifikacji jest znacznie zróżnicowane. Zróżnicowanie ma też zasięg terytorialny.

Największa liczba uczestników kursów (7,9 tys. osób) zgłoszona została do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, a dominują tam kursy w zakresie kwalifikacji "Eksploatacja złóż podziemnych". Przeważają one także wśród zgłoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ogółem w kraju do kształcenia w kursach w zakresie tej kwalifikacji zgłosiło się 7,3 tys. chętnych.

W okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w Warszawie, Łomży, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu przeważają kursy w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie produkcji rolniczej"; w całym kraju na kursy w tej kwalifikacji zgłosiło się 2 tys. osób. Z kolei w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku największym powodzeniem cieszyły się kursy w zakresie kwalifikacji "Sporządzanie potraw i napojów"; w skali w kraju w takich kursach uczestniczyło 930 osób.

Według Sławeckiego, taki rozrzut kwalifikacyjnych kursów zawodowych wskazuje, że zainteresowanie nabywaniem kwalifikacji przez osoby dorosłe uzależnione jest od potrzeb lokalnych pracodawców oraz sytuacji gospodarczej i ekonomicznej danego regionu.

dsr/ abe/ (PAP)Dołącz do nas na Facebooku!
TAGI: kwalifikacyjne kursy zawodowe | kwalifikacje zawodowe | szkolnictwo zawodowe | szkoła zawodowa | MEN | kształcenie dorosłych

oceń
0
1
Podziel się

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!